kalendář jmen Přesný časZajímavosti

 *    1887 vznikl spolek dobrovolných hasičů se sídlem v Pochvalově, kde byli účastni i smilovičtí občané. Samostatný hasičský sbor byl založen ve Smilovicích až 3. března 1923 na popud starosty obce. Čítal 17 zakládajících, 30 přispívajících a 12 činných členů (více viz. Hasiči).

 *    Elektrizace obce, ke které došlo v r. 1926. V obci svítilo přesně 186 žárovek v domácnostech a 5 žárovek pouličního osvětlení.

 *   V témže roce 1926 byla postavena okresní silnice. Řada občanů si přestavěla svá hospodářská stavení, jelikož v těchto letech šel dobře na odbyt chmel.

 *   Od roku 1927 jezdí do Smilovic autobus.

 *   Ve třicátých letech byl zajímavou skutečností tehdejší neúspěšný pokus jedné německé společnosti navrtat ve Smilovicích uhlí. Vrt skončil po 150 metrech.

 *   V roce 1952 byl zřízen místní rozhlas za výnos z prodeje nasbíraných hadrů.

 *   V roce 1960 byla dostavěna první strojní česačka chmele

 *   Rok 1962 – v obci bylo již 12 soukromých automobilů

 *   V roce 1965 byla vybudována nová autobusová čekárna. Byla tak hezká, že se na ni byli podívat až z Prahy.

 *   Rok 1969 přinesl dokončení víceúčelové požární nádrže, která dodnes slouží i jako koupaliště.

 *   Rok 1970 v obci byla vybudována kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení.

 *   1991 renovace místní kapličky ( státem uznaná jako kulturní památka). Je pozoruhodná tím, že je umístěna ve zdi, což není příliš obvyklé.

 *   V r. 1993 byla renovována socha sv. Markéty z 18.století.

Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>