kalendář jmen Přesný časNejstarší osídlení


   Jaká byla prehistorie Smilovic, nevíme. Na rozdíl od řady okolních obcí postrádáme archeologická svědectví, která by potvrzovala osídlení dřívější než slovanské. Také nástup Slovanů do Podlesí je plný dohadů. V praslovanské minulosti našeho kraje hrají největší roli Čechové a Lučané, neboť hranice jejich území tvořilo právě údolí, táhnoucí se od Kroučové, přes Pochvalov, Smilovice a dále k severu, kde se hranice stáčela na masiv Bitin.
   Staré pověsti české, které mají převážně historické jádro, dokládají, že nejednou docházelo mezi těmito kmeny k bojovným střetům. Přemyslovci dali proto vybudovat na hranici svého panství dva mohutné opěrné body, hrady Libušín a Dřevíč. Po porážce Lučanů ztratil Dřevíč nejen svou obrannou, ale i správní funkci a jeho význam poklesl. Proto se lze domnívat, že spolu s hradem byly v okolí zakládány obce a dvory, kde byla orná půda a rybníky. Jedním z nich byly i Smilovice.
   První písemná zmínka o Smilovicích se vztahuje k roku 1197. Ve sbírce Codex Bohem.I. s.323 je citovaný dokument, který potvrzuje, že hrabě Hroznata odkazuje uvedeného roku Hrdiborovi obec Smilkovice.

Zdroj: MENOUŠEK,J. 800 let obce Smilovice, vydáno k 800. výročí obce Smilovice a 110. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru, r.1997
Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>