kalendář jmen Přesný časSocha sv. Markéty

Tato socha připomíná událost, která se stala asi v roce 1815 (1816?). Poddaný p. hraběte Pachty, držitele Citolib a Divic, jel do Kroučové na pouť ke strýci, kde je v kostele socha sv. Markéty. Zde se držel do pozdních hodin. Po cestě domů přes Zvozidla, tehdy byly po celé zalesněné, mu skočil přes cestu srnec. Jeho kůň se splašil a běžel tryskem, jezdec se obával o svůj život. I vzpomněl si, že byl u sv. Markéty a prosil ji, aby mu zachránila život. Za pomoc jí v duchu slíbil, že jí postaví pomník. A opravdu zde za nedlouho stála socha sv. Markéty.
   Markéta byla dcera pohanského kněze, matka jí záhy zemřela. Proto byla dána na výchovu, pěstounka jí vychovala na křesťanskou víru a když dospěla, vrátila se k otci. Když otec poznal, že je katolička tak ji vyhnal z domova. Musela pást stáda dobytka. Na pastvě ji potkal římský místodržitel Olybrius, který byl oslněn její krásou, že ji pozval do svého paláce. Podle jiné verze ji římskému místodržícímu přímo udal otec. Tak jako tak, v paláci se ji Olybrius pokusil odvést od křesťanské víry, nejprve domluvami, pak mučením. Mučili ji, ale ona nepovolila a odolávala. Nakonec jí pověsili na skřipec a nechali jí setnout hlavu. Uctívala se jako patronka těhotných žen a její jméno bylo velmi časté i v panovnických rodinách. Zobrazuje se nejčastěji s drakem na řetězu. Markéta se narodila ve druhé polovině 3. století v syrské Antiochii, popravena byla r. 305. Patří k postavám, jejichž osudy není možné podle přísných historických kriterií zcela doložit. Je však už téměř dva tisíce let uctívána a žádána o přímluvu od všech generací křesťanů.
   Socha sv. Markéty ve Smilovicích roku asi 1816. Asi okolo roku 1875? byla poničena třemi mladíky, kteří šli z Ročova z plesu veteránů. Všichni byli opilí, kamenem jí urazili hlavu a ruku. Jedním z vandalů byl Čeněk Fořtík ze Smilovic. Před smrtí se doznal, že rozbil sochu sv. Markéty spolu se dvěma mladíky z Kozojed, kteří se prý také těsně před smrtí přiznali.Všichni zemřeli velice mladí (okolo 30 let).
   Druhý den po činu jel kolem Markéty správce Ročovského dvora, hlavu zvedl a dal si ji do zahrady. Tento děj vyprávěl starý rodák z Ročova pisatelce kroniky Smilovice (Jos. Chybové). A tak sv. Markéta „čněla“ na Zvozidlech do roku 1906, dokud se jí neujala obec Kozojedy a nenechala jí dát novou hlavu (tenkráte stála v katastru Kozojed, dnes je v katastru Smilovic).
   Tato socha bývala uctívána zdaleka chodily k ní průvody a oslavovaly jí 13.července. Asi roku 1958-9 šla kolem Jos. Chybová (pisatelka kroniky Smilovice). Na cestě ležela rozbitá hlava sv. Markéty, sebrala ji a doma uložila do košíku. Asi po 3 letech ji našel její bratr a slíbil, že ji udělá novou hlavu (r.1961). Paní Chybová obnovila nápis na podstavci.
    I přišel 11.leden roku 1963 dopoledne vezl lesní povozník na těžkém autě dlouhé silné dříví. Jel kolem této sochy, zajel po poli za ní a když se točil na kozojedskou cestu, koncem dřeva o ní zavadil a celou ji porazil do cesty. Byl to Antonín Zandal z Vinařic. Pachatel byl několikrát vyzván smilovickým Národním výborem, ale nikdy se nedostavil. Památkový úřad to podal soudu v Rakovníku. Jak byl potrestán kronika neuvádí.
   Socha sv. Markéty měla 3krát hlavu dole. Druhá hlava byla od sochaře Nilbacha. Dnešní hlava a ruce byla vyrobena akademickými sochaři z Prahy (Karel Kučera a Václav Bejček).

Zdroj: Kronika obce Smilovice, od roku 1930


Foto: wikipedia.cz

Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>