kalendář jmen Přesný časObecní ú?ad - povinné údaje


1. Název: Obec Smilovice
2. D?vod a zp?sob zalo?ení: Zákon 128/2000Sb.o obcích (obecní z?ízení)
3. Organiza?ní struktura: viz. Zastupitelstvo
4. Kontaktní spojen:í Smilovice ?.p.1, PS? 270 54 Smilovice
5. Bankovní spojení : K.B. 3022-221/0100, CNB 5415221/0710
6. I? : 00639982
7. DI? : CZ00639982
8. Plátce DPH - NE
Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>