kalendář jmen Přesný časHistorie


     Jedním z projevů národního obrození českého venkova bylo i zakládání různých tělovýchovných, osvětových a zájmových spolků. V roce 1887 tak vznikl i spolek dobrovolných hasičů se sídlem v Pochvalově, kde byli účastni i smilovičtí občané. Samostatný hasičský sbor byl založen ve Smilovicích až 3. března 1923 na popud starosty obce. Čítal 17 zakládajících, 30 přispívajících a 12 činných členů. První peníze na činnost pocházely z členských vkladů a příspěvků, ale i z výtěžku divadelního představení “Na statku a v chaloupce“, který činil 666 korun! Za to vše byly nejprve zakoupeny uniformy s opasky a sekyrkami, až později se dostalo na žebříky a další výstroj. První křest ohněm se uskutečnil hned v září téhož roku, kdy ve Vinařicích hořelo.
     Následujícího roku se smilovičtí hasiči dočkali čtyřkolové ruční stříkačky. Hasičský spolek uskutečňoval hlavně pořadová cvičení se sekyrkami a žebříky a “školy signálů s povelkami a burcovkami“. V roce 1924 bylo dostavěno i hasičské skladiště a roku 1929 konstrukce na sušení hadic. Všechen zbylý čas byl věnován pořádání zábav a plesů a nacvičování divadelních kusů. Všechen výtěžek šel do společné pokladny. V roce 1931 bylo společně s kozojedskými hasiči zakoupeno jeviště.
    Smutný byl konec třicátých let. Jednak tehdejší zápis v hasičské kronice konstatuje, že “nedostatečný stav činnosti členstva nedovoluje při nejlepší vůli se žádného cvičení zúčastnit“, jednak smilovickým přestala fungovat stříkačka. Nová, motorová, byla zakoupena v roce 1942. Až dojetí vzbuzuje skutečnost, že se na půjčku, nutnou k jejímu pořízení, se zaručil majetkem téměř každý dospělý občan.
    Činnost smilovického hasičského sboru úspěšně pokračovala i po válce. Je to jediný spolek, který přežil všechny revoluce a převraty. Byla vybudována nová víceúčelová požární nádrž, nová zbrojnice s kulturní místností.

Zdroj: MENOUŠEK,J. 800 let obce Smilovice, vydáno k 800. výročí obce Smilovice a 110. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru, r.1997
Miniaplikace


Nacházíte se na obecních stránkách Obce Smilovice. Pošlete Vaší zprávu na obecní úřad ve Smilovicích.

Napsat zprávu >>>