kalendáø jmen Pøesný èasUredni deska 2018
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usnesení c.1/2018
10.1.2018
30.1.2016


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Schvaleny rozpocet - zavazne ukazatele rok 2018
26.1.2018
31.12.2018
Ucetni uzaverka obce 2017
5.2.2018
26.2.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.1
5.2.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.2
5.3.2018
31.12.2018


Ú?ední deska 2017
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usnesení ?.1/2017
11.1.2016
26.1.2016


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Návrh rozpo?tu 2017
12.12.2016
28.12.2016
Rozpo?tový výhled 2017
23.3.2017
31.12.2017
Schválený rozpo?et rozpo?tu 2017
23.3.2017
31.12.2017
Schválený rozpo?tu - závazné ukazatele 2017
23.3.2017
31.12.2017
Záv?re?ný ú?et obce Smilovice za rok 2015
23.3.2017
30.6.2017
Schválené rozpo?tové opat?ení 2017
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.1
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.2
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.3
3.4.2017
31.12.2017
Zaverecny ucet 2016
5.6.2017
21.6.2017
Opatreni obecne povahy pri nedostatku vody
21.6.2017
10.07.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.4
3.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.5
3.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.6
3.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.7
31.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.8
4.9.2017
31.12.2017
Strednedoby vyhled rozpoctu obce Smilovice na roky 2018 a 2019
27.11.2017
18.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.9
6.11.2017
31.12.2017
Dopravní obslužnost -schválený schodkový rozpočet 2018
12.12.2017
31.12.2018
Mikroregion Novostrasecko - návrh rozpočtu 2018
27.11.2017
13.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.10
6.11.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.11
4.12.2017
31.12.2017


Ú?ední deska 2016
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Obecn? závazná vyhlá?ka 1/2015 ? pohyb ps?
9.2.2015
26.2.2015
Obecn? závazná vyhlá?ka 2/2015 - odpady
16.2.2015
31.3.2015


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usnesení ?.1/2016
11.1.2016
26.1.2016
Usnesení ?.2/2016
4.4.2016
19.4.2016
Usnesení ?.3/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usnesení ?.4/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usnesení ?.5/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usnesení ?.6/2016
6.6.2016
21.6.2016


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Návrh rozpo?tu - závazné ukazatele rok 2016
7.12.2015
28.12.2015
Výkaz pro hodnocení rozpo?tu za rok 2015
5.6.2016
26.6.2016
Záv?re?ný ú?et obce Smilovice za rok 2015
20.5.2016
6.6.2016