kalendáø jmen Pøesný èasUredni deska 2019
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usneseni c.1/2019
11.3.2019
31.12.2019


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Rozpoctove zmeny 2019 c.1
14.1.2019
31.12.2019
Rozpoctove zmeny 2019 c.2
1.2.2019
31.12.2019
Rozpoctove zmeny 2019 c.1 - zmena rozpisu
11.3.2019
31.12.2019
Oznameni - volby EU 2019
29.4.2019
15.05.2019
Strednedoby vyhled rozpoctu na roky 2020 a 2021
24.06.2019
30.06.2019
Ucetni zaverka obce 2018
11.3.2019
30.3.2019
Zaverecny ucet obce Smilovice za rok 2018
14.6.2019
30.6.2019


Uredni deska 2018
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usneseni c.1/2018
23.2.2018
31.12.2018
Usneseni c.2/2018
7.5.2018
31.12.2018
Usneseni c.3/2018
11.6.2018
31.12.2018
Usneseni c.4/2018
2.7.2018
31.12.2018
Usneseni c.5/2018
6.8.2018
31.12.2018
Usneseni c.6/2018
27.10.2018
31.12.2018
Usneseni ustavujici c.1/2018
31.10.2018
31.12.2018
Usneseni c.7/2018
22.12.2018
31.12.2018


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Obecne závazná vyhláska 1/2018 technopárty
20.6.2015
6.7.2015


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Navrh rozpoctu - zavazne ukazatele rok 2018
4.12.2017
27.12.2017
Schvaleny rozpocet - zavazne ukazatele rok 2018
26.1.2018
31.12.2018
Schvalena ucetni zaverka obce 2017
23.2.2018
15.6.2019
Ucetni zaverka obce 2017
5.2.2018
23.2.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.1
5.2.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.2
5.3.2018
31.12.2018
Dopravni obsluznost-navrh rozpoctu 2018
7.5.2018
25.5.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.3
7.5.2018
31.12.2018
Schvaleny zaverecny ucet obce Smilovice za rok 2017
11.6.2018
30.6.2018
Schvaleny zaverecny ucet obce Smilovice za rok 2017 - dodatek- zprava o vysledku prezkoumani hospodareni
11.6.2018
30.6.2018
Zaverecny ucet obce Smilovice za rok 2017
21.5.2018
11.6.2018
Zaverecny ucet obce Smilovice za rok 2017 - dodatek- zprava o vysledku prezkoumani hospodareni
21.5.2018
11.6.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.4
2.7.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.5
6.8.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.6
15.9.2018
31.12.2018
Usneseni c.1 ustavujici 2018
31.10.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.7
8.10.2018
31.12.2018
Mikroregion Novostrasecko - navrh rozpoctu 2019
13.11.2018
28.11.2018
Dopravní obslužnost - návrh rozpočtu 2019
3.12.2018
20.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.8
5.11.2018
31.12.2018
Rozpoctove zmeny 2018 c.9
3.12.2018
31.12.2018


Ú?ední deska 2017
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usneseni c.1/2017
21.3.2017
31.12.2017
Usneseni c.2/2017
10.3.2017
31.12.2017
Usneseni c.3/2017
21.6.2017
31.12.2017
Usneseni c.4/2017
18.9.2017
31.12.2017
Usneseni c.5/2017
11.12.2017
31.12.2017
Usneseni c.6/2017
27.12.2017
31.12.2017


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Návrh rozpoctu 2017
12.12.2016
28.12.2016
Rozpoctový výhled 2017
23.3.2017
31.12.2017
Schválený rozpocet rozpoctu 2017
23.3.2017
31.12.2017
Schválený rozpo?tu - závazné ukazatele 2017
23.3.2017
31.12.2017
Záv?re?ný ú?et obce Smilovice za rok 2015
23.3.2017
30.6.2017
Schválené rozpoctové opatrení 2017
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.1
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.2
23.3.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.3
3.4.2017
31.12.2017
Navrh zaverecneho uctu 2016
5.6.2017
21.6.2017
Zaverecny ucet 2016
21.6.2017
30.6.2018
Opatreni obecne povahy pri nedostatku vody
21.6.2017
10.07.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.4
10.5.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.5
15.6.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.6
3.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.7
31.7.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.8
4.9.2017
31.12.2017
Strednedoby vyhled rozpoctu obce Smilovice na roky 2018 a 2019
25.9.2017
31.12.2019
Navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu obce Smilovice na roky 2018 a 2019
1.9.2017
18.9.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.9
12.10.2017
31.12.2017
Dopravní obslužnost -schválený schodkový rozpočet 2018
12.12.2017
31.12.2018
Mikroregion Novostrasecko - návrh rozpočtu 2018
27.11.2017
13.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.10
12.11.2017
31.12.2017
Rozpoctove zmeny 2017 c.11
7.12.2017
31.12.2017


Ú?ední deska 2016
Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Obecn? závazná vyhlá?ka 1/2015 ? pohyb ps?
9.2.2015
26.2.2015
Obecn? závazná vyhlá?ka 2/2015 - odpady
16.2.2015
31.3.2015


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Usneseni c.1/2016
11.1.2016
26.1.2016
Usneseni c.2/2016
4.4.2016
19.4.2016
Usneseni c.3/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usneseni c.4/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usneseni c.5/2016
6.6.2016
21.6.2016
Usneseni c.6/2016
6.6.2016
21.6.2016


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí


Název
Datum vyv??ení
Datum sejmutí
Návrh rozpoctu - závazné ukazatele rok 2016
7.12.2015
28.12.2015
Výkaz pro hodnocení rozpoctu za rok 2015
5.6.2016
26.6.2016
Záverecný úcet obce Smilovice za rok 2015
20.5.2016
6.6.2016
Rozpoctovy vyhled obce Smilovice na rok 2017
23.3.2017
27.11.2017